Warning: mysqli_query(): (HY000/1030): Got error 28 from storage engine in /home/www/kscasa.com/wp-includes/wp-db.php on line 1924
诗经_古典文学网
当前位置: 首页 > 诗经

《诗经》

《诗经》  《诗经》是我国第一部诗歌总集,收集了自西周初年至春秋中叶五百多年的诗歌305篇。先秦称为《诗》, […]

2021-1-11

诗经六义

诗经六义  《诗经》是汉族文学史上第一部诗歌总集,收入西周初期至春秋中叶间的诗歌三百零五篇。所谓《诗经》中的 […]

2021-1-11

诗经两首

诗经两首  蒹葭  蒹葭苍苍,白露为霜。  所谓伊人,在水一方,  溯洄从之,道阻且长。  溯游从之 […]

2021-1-11

诗经氓

诗经氓  《诗经·卫风·氓》原文  氓之蚩蚩,抱布贸丝。匪来贸丝,来即我谋。送 […]

2021-1-11

诗经中的爱情诗

诗经中的爱情诗  《郑风·溱洧》便是极具代表性的一篇。诗写的是郑国阴历三月上旬己日男女聚会之事 […]

2021-1-11

诗经 采薇

诗经 采薇  原文  采薇采薇,薇亦作止。曰归曰归,岁亦莫止。靡室靡家,玁狁(xiǎnyǔn)之故。不遑启 […]

2021-1-11

诗经全文

诗经全文  许多喜欢《诗经》的朋友都感到阅读起来比较困难,毕竟《诗经》的创作年代久远,很多词汇是我们现代不常 […]

2021-1-11

诗经名句

诗经名句  《诗经》是我国第一部诗歌总集,收入自西周初年至春秋中叶五百多年的诗歌311篇,又称《诗三百》。先 […]

2021-1-11

诗经取名

诗经取名  据说汉人取名讲究“女诗经,男楚辞,文论语,武周易”,不知这种说法从何而来 […]

2021-1-11

诗经

诗经  《诗经》是我国第一部诗歌总集,收集了自西周初年至春秋中叶五百多年的诗歌305篇。先秦称为《诗》,或取 […]

2021-1-11

诗经 蒹葭

诗经 蒹葭  蒹葭  蒹葭苍苍,白露为霜。所谓伊人,在水一方,溯洄从之,道阻且长。溯游从之,宛在水中央。 […]

2021-1-11

诗经 爱情

诗经 爱情  诗经·蒹葭  蒹葭苍苍,白露为霜。所谓伊人,在水一方。  溯洄从之,道阻且长 […]

2021-1-11

诗经小雅

诗经小雅  ○鹿鸣  呦呦鹿鸣,食野之苹。我有嘉宾,鼓瑟吹笙。吹笙鼓簧,承筐是将。人之好我,示我周行。  […]

2021-1-11

诗经有多少篇

诗经有多少篇  我国最早的诗歌总集《诗经》,在汉武帝独尊儒术后升格为国定经典,分为风,雅,颂,三部分,收集了 […]

2021-1-11

诗经 氓

诗经 氓  《国风·卫风·氓》出自《诗经》。为先秦时代卫地汉族民歌。共6章,每章 […]

2021-1-11

诗经蒹葭

诗经蒹葭  蒹葭苍苍,白露为霜。所谓伊人,在水一方,溯洄从之,道阻且长。溯游从之,宛在水中央。  蒹葭萋萋 […]

2021-1-11

诗经关雎

诗经关雎  《关雎》  关关雎鸠①,在河之洲②。  窈窕淑女③,君子好逑④。  参差荇菜⑤,左右流之⑥ […]

2021-1-11

《诗经》

《诗经》  《诗经》是我国第一部诗歌总集,收集了自西周初年至春秋中叶五百多年的诗歌305篇。先秦称为《诗》, […]

2021-1-11

诗经六义

诗经六义  《诗经》是汉族文学史上第一部诗歌总集,收入西周初期至春秋中叶间的诗歌三百零五篇。所谓《诗经》中的 […]

2021-1-11

诗经两首

诗经两首  蒹葭  蒹葭苍苍,白露为霜。  所谓伊人,在水一方,  溯洄从之,道阻且长。  溯游从之 […]

2021-1-11

诗经氓

诗经氓  《诗经·卫风·氓》原文  氓之蚩蚩,抱布贸丝。匪来贸丝,来即我谋。送 […]

2021-1-11

诗经中的爱情诗

诗经中的爱情诗  《郑风·溱洧》便是极具代表性的一篇。诗写的是郑国阴历三月上旬己日男女聚会之事 […]

2021-1-11

诗经 采薇

诗经 采薇  原文  采薇采薇,薇亦作止。曰归曰归,岁亦莫止。靡室靡家,玁狁(xiǎnyǔn)之故。不遑启 […]

2021-1-11

诗经名句

诗经名句  《诗经》是我国第一部诗歌总集,收入自西周初年至春秋中叶五百多年的诗歌311篇,又称《诗三百》。先 […]

2021-1-11

诗经取名

诗经取名  据说汉人取名讲究“女诗经,男楚辞,文论语,武周易”,不知这种说法从何而来 […]

2021-1-11